Privacy Policy

Algemeen
AV Brothers B.V., gevestigd te Amersfoort, Nederland (hierna, samen met haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, AV Brothers), begrijpt en respecteert het belang van uw privacy. Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Met ‘persoonlijke gegevens’ bedoelen we alle persoonlijk identificeerbare informatie.

Reikwijdte
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens van bezoekers van www.avbrothers.com en www.webinary.nl (de “Website”).

Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens
We willen je graag beter leren kennen zodat we je beter van dienst kunnen zijn. Wanneer u met ons communiceert, kunnen we u vragen om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken op manieren die compatibel zijn met de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, tenzij wettelijk anders vereist.

Verwerking van persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Communiceren met ons
  • Certificering mogelijk maken voor online cursussen en webinars
  • Lidmaatschappen voor webinars en e-learning

Wanneer u met ons communiceert, kunt u ons persoonlijke gegevens over uzelf verstrekken. Dit stelt ons in staat om uw verzoeken te verwerken en uw vragen te beantwoorden. Uw communicatie met ons kan worden bewaard in onze systemen.

Informatie verstrekken in chats en beoordelingen
Als u ervoor kiest om chatrooms, beoordelingen en / of andere beschikbaar op de website binnen te gaan, toe te passen op of te gebruiken, vergeet dan niet dat u mogelijk persoonlijke gegevens verstrekt. Alle persoonlijke gegevens die u op deze gebieden verstrekt, zijn ook beschikbaar voor andere gebruikers. Wees voorzichtig voordat u besluit dergelijke gegevens vrij te geven.

Website bezoeken
We houden een register bij van de activiteiten die plaatsvinden op onze websites. Deze records kunnen persoonlijke gegevens bevatten. We gebruiken deze logbestanden om de website te onderhouden en om misbruik te voorkomen. Als we een aanval op onze website detecteren, kunnen we logbestandsgegevens gebruiken om te proberen de bron van de aanval te achterhalen. We kunnen ook wetshandhavingsgegevens delen of hierover rapporteren over kwaadaardige aanvallen.

E-mailmeldingen en nieuwsbrieven
De website biedt u de mogelijkheid om u te abonneren op nieuwsbrieven en e-mailmeldingen over onderwerpen als evenementen, persberichten, carrièremogelijkheden, enzovoort. Als u op enig moment besluit dat u geen berichten meer van ons wilt ontvangen, volg dan de instructies voor uitschrijven aan het einde van elke e-mailmelding of nieuwsbrief. U kunt ook contact met ons opnemen via info@avbrothers.com.Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met elk groepslid en met een gelieerde onderneming en / of dochteronderneming. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook overdragen aan een aankoopbedrijf, als onderdeel van een eigendomsoverdracht van een of meer bedrijfsonderdelen. Houd er rekening mee dat deze bedrijven met u kunnen communiceren over onze producten of speciale aanbiedingen die u mogelijk nuttig vindt. 

Ons gebruik van cookies
We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en om te begrijpen hoe de website wordt gebruikt. Wij gebruiken cookies om u door de stappen van een e-learning te begeleiden en uw instellingen te onthouden. Uw privacy is belangrijk, daarom beperken we het gebruik van cookies tot het minimaal noodzakelijke.  

Informatie delen
We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met andere derden dan zorgvuldig geselecteerde derde partijen die we kunnen inschakelen om namens ons diensten uit te voeren, op voorwaarde dat die partijen ermee instemmen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden en uw persoonlijke gegevens alleen namens ons te verwerken. We kunnen uw informatie ook vrijgeven wanneer we daartoe verplicht zijn of wanneer we op een of andere manier denken dat een dergelijke vrijgave geschikt is om te voldoen aan de wet.Houd er rekening mee dat uw persoonlijke gegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden overgedragen. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar landen die geen passend beschermingsniveau bieden, vragen we uw voorafgaande toestemming. 

Informatie beschermen
We erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beschermen. We gebruiken verschillende veilige technieken en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Onze medewerkers zijn verplicht om uw privacy te allen tijde te respecteren. Wanneer we derden inschakelen om namens ons diensten uit te voeren, beschermen we de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens door middel van contractuele regelingen. 

Uw rechten
Zodra u persoonlijke gegevens aan AV Brothers heeft verstrekt, heeft u het recht op redelijke toegang, zodat u uw persoonlijke gegevens kunt verifiëren, bijwerken en / of wijzigen. U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. U kunt uw verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens sturen naar info@avbrothers.com. We raden u aan om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden. 

Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere websites. Wanneer u deze links gebruikt om verbinding te maken met een andere website, is deze privacyverklaring niet meer van toepassing. Houd er rekening mee dat de website die u invoert, na gebruik te hebben gemaakt van een dergelijke link, zijn eigen privacyverklaringen kan toepassen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op andere websites dan onze eigen website. 

Neem contact met ons op
U kunt contact met ons opnemen via info@avbrothers.com of het onderstaande adres:
AV Brothers B.V.
Oude Fabriekstraat 8
3812 NR Amersfoort
Nederland

Als u een probleem heeft met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, laat het ons dan weten en we zullen alle redelijke inspanningen leveren om deze op te lossen.

Wijzigingen in deze verklaring
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we de bijgewerkte versie op deze website plaatsen en de herzieningsdatum van de verklaring bijwerken. Deze versie is gedateerd juni 2020. We raden u aan om regelmatig deze website en de privacyverklaring te controleren op updates. Alle rechten zijn voorbehouden. 

Scroll to Top