Online ALV / AVA

Een Algemene Ledenvergadering (ALV) of een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), is de officiële jaarlijkse bijeenkomst waarbij alle leden van uw vereniging mogen stemmen over het beleid.

Voor veel leden is het gemakkelijker en sneller om deze vergaderingen (deels) online te houden. Bespaar reis, organisatie en locatie kosten voor uw organisatie door deze stemmingen online te verzorgen. Met de juiste afwisseling tussen fysiek, hybride en online houd u uw vergaderingen toegankelijk voor al uw deelnemers.

IVS online

Met het gebruik van IVS online bieden wij in combinatie met ons platform een totaal plaatje aan voor online stemmingen, met behulp van het interactieve stemsysteem kunt u (gewogen) stemresultaten verzamelen.

Het stemsysteem is naadloos te gebruiken bij online en hybride ALV, AVA en (partij) congressen, het systeem kan in de vorm van een open of gesloten stemming of kan geheel ingericht worden naar eigen wens. De gegevens die de software verzamelt, worden direct doorvertaald naar diagrammen. Waardoor de resultaten indien gewenst direct te tonen zijn in de studio!

Soorten stemmingen

Met IVS Online zijn er drie verschillende mogelijkheden voor het presenteren van vragenlijsten:

  • Anonieme stemming: Bij een anonieme stemming is het voor iedereen mogelijk om de vragenlijst in te vullen, zonder dat hierbij een koppeling wordt gemaakt tussen de gegeven antwoorden en de persoon die de antwoorden geeft.

  • Semi-geïdentificeerde stemming: Bij een semi-geïdentificeerde stemming moeten alle deelnemers een e-mailadres invoeren om de gepresenteerde vragenlijst in te mogen vullen. Zo kan het systeem bijvoorbeeld bepalen wie de winnaar is van een quiz.

  • Geïdentificeerde stemming: Bij een geïdentificeerde stemming is het als presentator/opdrachtgever mogelijk om een lijst met personen aan te maken en hen allen unieke inlognamen en wachtwoorden te geven. Alleen wanneer deze gegevens worden ingevuld kan een deelnemer toegang krijgen tot de vragenlijst.

"Benieuwd naar een moderne manier van stemmen?
Ontdek
IVS Online!"

Vraag een offerte aan