Webinarreeks: NOVEX Groene Hart in ontwikkeling

4.5/5

Highlights:

Highlights:

Bijdragen:

Samenwerkingen:

Tijdens het ontwikkelings webinar van NOVEX Groene Hart waren de Provincies en NOVEX-gebieden aan zet, bij het opzetten van een ontwikkelingsperspectief en de ruimtelijke puzzel met betrekking op water en bodem sturing! 

Dit informatieve en interactieve webinar van Het Groene Hart, werd door Esther van der Voort als dagvoorzitter in goede banen geleid. Waarbij zij met de tafelgasten in gesprek ging over de ontwikkeling van NOVEX Groene Hart met betrekking tot water en bodem. In 2022 zijn de startpakketten van het Rijk bekend gemaakt. Waarbij tijdens dit webinar de uitleg over het NOVEX-proces als eerst aan de orde kwam, waarna ook verder werd ingegaan op de ruimtelijke beleidsprogramma’s en de vertaling hiervan naar de praktijk. 

Tijdens dit webinar kwam de voorzitter van het Expertteam van Het Groene Hart aan het woord over het Toekomstbeeld. Waarbij dieper in werd gegaan op de eerste stap die er gemaakt moest worden, om te komen tot een Ontwikkelingsperspectief van Het Groene Hart. Om dit te kunnen verduidelijken werden er verschillende vragen zoals; “Hoe verloopt dit proces?” of “Welke consequenties hebben de ruimtelijke beleidsprogramma’s vanuit het perspectief van ” Bodem en Water sturend” op de projecten in landelijk en stedelijk gebied?”. 

Webinary mag de reeks webinars begeleiden. Het is een plezier om met deze opdrachtgever samen te mogen werken!

Gerelateerde artikelen:

Highlights:

Samenwerkingen:

Vraag een offerte aan